Equip

Eulalia Ribera

Eulàlia Ribera

Directora de laSala i Co-Directora del Festival elPetit

eulalia@lasalateatre.cat

Isabel Urpí

Directora Adjunta de laSala i Co-Directora del Festival elPetit

iurpi@lasalateatre.cat

David Pardo

Administració

administracio@lasalateatre.cat

Helena Cabo

Mediació

mediacio@lasalateatre.cat

Belén Masola

Producció i Atenció de públics

produccio@lasalateatre.cat

Aina Moles

Comunicació

comunicacio@lasalateatre.cat

Mite`ls Produccions

Direcció tècnica

Jaume Nieto

Distribució

ontour@lasalateatre.cat