Suport a la creació

English version

laSala és un centre de creació, recerca, exhibició i formació d’Arts per a infants de 0 a 14 anys. Ens adrecem a infants i a les seves famílies, així com a mestres i professionals en l’àmbit de la creació, l’educació i l’acció social de les Arts per a infants i joves.

Creiem fermament en el poder transformador de les Arts. Per això, la nostra missió és crear l’espai i el temps per poder obrir portes, esborrar límits, preguntar-se, reflexionar, relacionar-se i emocionar-se per tal de viure una experiència artística completa. Generant un encontre artístic amb els infants, tant en l’àmbit familiar com escolar. Desenvolupem els nostres projectes arrelats al territori i, a la vegada, en diàleg amb el panorama internacional.

laSala posa a l’abast d’artistes i creadors/es 4 tipologies de residència: 

 • Residència creativa: programa complet d’acompanyament artístic i tècnic.
 • Creació jove: programa d’acompanyament durant 2 anys.
 • Laboratori de recerca: suport al procés d’investigació a través de tallers.
 • Residència tècnica/puntual: suport tècnic a la fase final de creació.

 

Els programes de residència creativa de laSala estan adreçats a artistes i companyies professionals dedicades a les Arts en viu per a infància i joventut. Permeten vincular-se activament al centre duent-hi a terme processos de creació en totes i cadascuna de les seves fases, realitzant assajos oberts amb les escoles vinculades a laSala per tal de poder ajustar la proposta: franges d’edat, ritmes… i donant a conèixer els resultats en el context de la programació regular del nostre espai.  

Des de laSala s’ofereix acompanyament artístic i tècnic al llarg de tot el procés creatiu a través d’un pla de suport dissenyat a mida. Oferim:

 • Cessió d’espais i de recursos per a creació, assajos i passis oberts.
 • Possibilitat de fer laboratoris de recerca a les escoles vinculades al projecte de laSala.
 • Suport a la producció i direcció artística.
 • Suport a la distribució.
 • Suport en estratègia de desenvolupament artístic i professional.
 • Suport en comunicació, gestió de la imatge i màrqueting.
 • Suport en recerca de finançament.
 • Suport en l’accés a altres mercats estatals i internacionals.

Termini finalització de la convocatòria per la temporada 22-23: 31 de març del 2022.

Adreçada a artistes i companyies de Catalunya, Espanya i Internacionals.

 

 

Acompanyament d’un artista i/o companyia jove amb un projecte de creació.

laSala els ofereix un seguiment tutoritzat a càrrec d’especialistes professionals durant 2 anys així com la possibilitat de fer laboratoris de recerca a les escoles vinculades al projecte de laSala.

L’acompanyament inclou residència de creació artística i tècnica al nostre espai i exhibició del resultat final.

Considerem companyia jove aquelles que s’hagin creat en els darrers  2 anys i/o que hagin realitzat menys de 2 produccions.

Companyia jove setembre 2021- desembre 2023: convocatòria tancada – Companyia La Curiosa

Pròxima convocatòria cia jove setembre 2023 – desembre 2025: juliol 2022

Adreçada a artistes i companyies residents a Catalunya.

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferim a artistes i companyies en procés d’investigació la possibilitat de treballar de manera directa, a través de tallers de recerca, amb els nens i nenes dels centres educatius vinculats al nostre centre (escoles bressol, escoles d’educació infantil i primària i instituts), així com amb les famílies que formen part de la comunitat d’Amics/gues de laSala.

Comptant, en tot moment, amb el suport i assessorament de l’equip de laSala i, en cas de ser necessari, amb personal extern especialitzat en l’àmbit d’investigació. Amb la voluntat de portar la recerca el més lluny possible.

Termini de la convocatòria: oberta tot l’any.

*Els projectes s’estudiaran i validaran en funció de la capacitat de gestió de l’equip de laSala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

laSala dona la possibilitat a artistes i companyies professionals de realitzar residències tècniques i/o puntuals amb l’objectiu que els/les creadors/es puguin disposat d’un espai completament equipat per abordar la posada en escena del muntatge. 

Es tracta d’un espai que permetrà a les companyies incorporar als assajos la part tècnica (llums, so i audiovisuals) i l’escenografia.

A més, des de laSala facilitem la cessió de l’espai i recursos tècnics  per tal de dur a terme gravacions de l’espectacle per a la seva comercialització i/o streaming així com la possibilitat de fer reajustos tècnics que necessiti el muntatge.

Durada de les residències tècniques i/o puntuals: màxim de 2 setmanes.

*Possibilitat de passis oberts a públic escolar amb els centres educatius vinculats al projecte.

Termini de convocatòria: de l’1 al 31 de març del 2022.

*Els projectes s’estudiaran i validaran en funció de la disponibilitat de l’espai de laSala.

Característiques tècniques de laSala

 

 

 

 

MATERIAL A ENTREGAR

Presentació del projecte:

Tipologia de residència que es sol·licita

Descripció del projecte

Equip artístic

Franja d’edat a la que s’adreça el projecte

Especificar si la proposta està recolzada per altres centres i si compte amb alguna coproducció o suport públic

Pressupost

Calendari

La temporalitat (intensitat, duració, calendari…) s’estudiaran i pactaran per intentar ajustar-se al màxim a les necessitats i els ritmes de cada projecte. 

Necessitats artístiques i tècniques

 

SUPORT LOGÍSTIC I ECONÒMIC

Possibilitat d’estudi de pla de suport per a transport i allotjament.

En cas que el projecte entri a formar part de la programació regular de laSala, s’abonarà el 70% de la taquilla a l’artista/companyia.

 

CRITERIS DE VALORACIÓ

 • Qualitat de la proposta artística i l’interès dins el context de la creació d’Arts en viu per a infants i joves.
 • Claredat en la presentació, metodologia, planificació i coherència del projecte.
 • Aposta pel risc, l’experimentació i obertura a nous llenguatges artístics. Així com hibridacions de formats presencial/digital o de diferents disciplines artístiques.
 • Compromís de diàleg amb laSala per compartir el coneixement generat durant el procés de creació.
 • Voluntat de desenvolupar accions de mediació i participació en connexió amb el territori d’actuació de laSala.
 • Es valoraran positivament els projectes amb mirada clara cap a la internacionalització.
 • Es valoraran positivament els projectes adreçats a audiències amb capacitats diverses.
 • Es valoraran positivament aquells projectes que tinguin en compte la reducció de la petjada ecològica.

 

Els projectes s’han d’enviar preferiblement en format .pdf a creacio@lasalateatre.cat